Wedstrijdreglement

Er mag gevist worden met alle wettelijke toegestane aas soorten geldend voor de betreffende periode met uitzondering van VERS DE VASE (muggenlarve) rode of anders gekleurde made.

Er mag Max. 1000 gram nat voer worden gebruikt, dit is inclusief pellets en anderen grondstoffen die als grondvoer in aanmerking kunnen komen tijdens de gehele wedstrijd.

Er zullen tijdens de wedstrijden steekproeven genomen worden.

Bij het niet naleven van het reglement volgt diskwalificatie voor die wedstrijd

Tijdens de wedstrijd is licht bijvoeren toegestaan geen schijven of ballen.

De gelote plaats mag niet gewijzigd worden behoudens met toestemming van de wedstrijdleiding.
Het is niet toegestaan het plaats-nummer te verleggen of meer dan 1 meter links of rechts plaats te nemen. 

Direct na de totale loting van de wedstrijdnummers mag eenieder zijn plaats opzoeken en beginnen met peilen.

Voor de Feeder-vissers is er een vrije hengel keuze.

De B-Ploeg vissen met de vaste hengel, lengte en keuze van lood is vrij, behalve voor wedstrijden die plaats vinden op visvijver Blixembosch, hier mag de totale lengte van de hengel en lijn niet meer bedragen dan 15 meter.

Alle zondagswedstrijden mogen worden gevist met de vrije hengel.
Indien er met een hengel gevist word voorzien van een molen, dient men zoveel mogelijk 90º ten opzichte van de oever te vissen.

Bij het eerste sein geldt voeren en vissen tweede sein einde wedstrijd.

Vis die voor het laatste sein gehaakt is en word binnen gehaald telt mee.

De gevangen vis dient in een ruim niet stalen leefnet te worden bewaard tot de weging.

De afmetingen van het fijnmazig leefnet is min 40 cm en de lengte is min 2,5 mtr.

Alle gevangen vis dient te worden gewogen ook al is het maar 1 visje.

Er mag maximaal 15 kilo vis in een leefnet zitten, indien er meer als 15 kilo in een leefnet zit tijdens de wedstrijd en bij weging, telt alles boven de 15 kilo NIET mee.
Als er meer als 20 kilo in een leefnet zit, tijdens de wedstrijd of bij weging, telt alle vis in dit leefnet niet mee.
Het is verboden om vis na de wedstrijd te verdelen over de aanwezige leefnetten.
Wedstrijden gevist op wateren van andere verenigingen geldt het door hun aangegeven regelement.

Snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee.

Gevangen karpers boven de 45 cm mogen niet in het leefnet worden bewaard, Karpers onder de 45 cm moeten bewaard worden in een fijnmazig leefnet.
Hiervoor is een lijst samengesteld met de daaraan gekoppelde standaard gewichten.
De lengte dient door een van de mede deelnemers te worden bevestigd.
De gevangen karpers dienen direct met respect worden terug gezet.

Bij het vangen van een gehaakt Steur mag een mededeelnemer helpen bij het scheppen van de vis.
Voor een gevangen Steur geldt een standaard gewicht van 8 kilo.
Een gevangen Steur mag niet is een leefnet worden bewaard, en dient direct met respect worden terug gezet.

Het wegen geschiet ten allen tijde door leden van de wedstrijdcommissie, of daarvoor van te voren aangegeven personen.

Controleurs hebben het recht om ten aller tijden de vis attributen te controleren.

Iedere deelnemer dient in bezit te zijn van geldige papieren (visakte en vergunning) dit wordt op de eerste wedstrijd gecontroleerd.

Alle wedstrijden tellen mee (dit geld zowel voor de A-Ploeg als voor de B-Ploeg) voor het klassement.
A-Ploeg: Van de 9 wedstrijden word er 1 slechtse resultaat niet meegeteld.
Men dient min. 6 wedstrijden mee te hebben gevist wil men in de uitslag voorkomen.
B-PLoeg: Van de 15 wedstrijden worden de 3 slechtste resultaten niet meegeteld.
Men dient min. 12 wedstrijden mee te hebben gevist wil men in de uitslag voorkomen.

De puntentelling is 1ste = 1 punt, 2de = 2 punten enz. geen vis is 1 punt meer als het aantal ingeschreven deelnemers bij aanvang van de competitie.
Niet gevist is 8 punten meer dan het aantal ingeschreven deelnemers bij aanvang van de competitie.

Indien in een categorie twee personen met hetzelfde aantal punten eindigen dan geld het totale gevangen gewicht van de gevangen vis, is dat ook gelijk dan geldt het meeste gewonnen wedstrijden.

De uitslagen en tussenstand zijn zichtbaar op www.hetkoppeltje.nl
De gewonnen prijzen dienen persoonlijk op de feestavond te worden afgehaald anders vervalt het recht op de prijs (als uitzondering geld ziekte of werkzaamheden B.V. ploegendienst). Dit ter beoordeling van het bestuur.

Bij aanvang van de competitie worden de visplaatsen gelijk aan het aantal deelnemers uitgezet, Als het aantal deelnemers tijdens de competitie minder is dan de helft van de start van de competitie, zullen de visplaatsen worden aangepast aan het aantal deelnemers. 

De visvlonder mag met maar 2 poten in het water staan dit wil zeggen Max. tot aan de paaltjes.
Hiervan kan bij extreme weersomstandigheden van worden afgeweken dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding.
Dit geld voor alle te bevissen wateren.
HSV ’t KOPPELTJE neemt geen enkele verantwoording voor schade aan personen of goederen toegebracht, tijdens, voor of na viswedstrijden. Die door ons of andere georganiseerd worden.

Alle aassoorten en voer mogen niet in het water worden gedeponeerd, overig afval zoals gewoonlijk meenemen en thuis of elders in een afvalbak deponeren.

Bij niet naleven van dit reglement volgt diskwalificatie.

In alle gevallen waar dit reglement niet in voorziet beslist de wedstrijdleiding.
Iedereen wordt geacht het reglement te kennen en na te leven.

Over Ons

Willem v/d Hurk, Willem van Oirschot, Tonny v/d Moosdijk en Driek v/d Hurk
kregen het idee om een visclub op te richten.
Het ging goed met de vereniging en het toenmalige bestuur vond dat er een naam
voor de visclub moest komen.
Piet de Koppel, een caféhouder uit die tijd, loofde een fles jenever uit voor degene,
die met een originele naam zou komen.

Snel en veilig lid worden?

Klik op het onderstaande logo om snel en veilig lid te worden van onze vereniging.
Print de voorlopige vergunning uit en u kunt direct gaan vissen.
Kort daarna ontvang u uw vispas en de bijbehorende papieren.

Webmaster P.Deelen | Disclaimer en Privacy voor vragen Info@hetkoppeltje.nl

Wedstrijden 2020

Het bestuur heeft besloten om alle wedstrijden tot 1 juni niet door te laten gaan.
Daana zullen verder kijken wat de maatregelen gaan zijn.

hsv `t Koppeltje