Privacy Verklaring

Privacy Verklaring HSV `T Koppeltje

HSV `t Koppeltje is gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40235209. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV `t Koppeltje verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 

 1. zich inschrijft / aanmeldt als lid van een bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportvereniging of landelijke specialistenorganisatie;
 2. een product of dienst afneemt bij HSV `t Koppeltje (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
 3. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).
 • HSV `t Koppeltje verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
 1. voorletters en naam;
 2. geboortedatum;
 3. adres;
 4. e-mailadres;
 5. telefoonnummer;
 6. leeftijd;
 7. geslacht;
 8. rekeningnummer(s);
 9. het lidmaatschap(nummer) van een hengelsportvereniging;
 10. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);

1.3 HSV `t Koppeltje kan deze gegevens gebruiken om:

 • het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
 • beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
 • voorlichting (informatievoorziening);
 • onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
 1. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

 U kunt contact opnemen met HSV `t Koppeltje via telefoonnummer  06-15353460 of per e-mail: info@hetkoppeltje.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop HSV `t Koppeltje persoonsgegevens verwerkt;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die HSV `t Koppeltje met betrekking tot u verwerkt;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Sportvisserij Nederland.

 1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

 

 • HSV `t Koppeltje zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
 • HSV `t Koppeltje treft adequate technische en organisatorische maatregelen om

uw gegevens te beveiligen.

 1. DERDEN

 HSV `t Koppeltje kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

 • aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
 • NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is;
 • verwerkers van HSV `t Koppeltje (voor de uitvoering van de dienstverlening);
 • personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.
 • HSV `t Koppeltje verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV `t Koppeltje daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 1. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Eindhoven, Mei 2018

Over Ons

Willem v/d Hurk, Willem van Oirschot, Tonny v/d Moosdijk en Driek v/d Hurk
kregen het idee om een visclub op te richten.
Het ging goed met de vereniging en het toenmalige bestuur vond dat er een naam
voor de visclub moest komen.
Piet de Koppel, een caféhouder uit die tijd, loofde een fles jenever uit voor degene,
die met een originele naam zou komen.

Snel en veilig lid worden?

Klik op het onderstaande logo om snel en veilig lid te worden van onze vereniging.
Print de voorlopige vergunning uit en u kunt direct gaan vissen.
Kort daarna ontvang u uw vispas en de bijbehorende papieren.

Webmaster P.Deelen | Disclaimer en Privacy voor vragen Info@hetkoppeltje.nl

Wedstrijden 2020

Het bestuur heeft besloten om alle wedstrijden tot 1 juni niet door te laten gaan.
Daana zullen verder kijken wat de maatregelen gaan zijn.

hsv `t Koppeltje