Visserbanner-1.jpg

Cor de Bruijn

Vandaag bereikte ons het bericht dat erelid en oud penningmeester Cor de Bruijn is overleden.
Cor was vele jaren en zeer gewaardeerd bestuurslid en viste graag een wedstrijdje mee.
Wij wensen familie en vrienden veel sterkte.

Bestuur hsv `t Koppeltje 

Katapult

De katapult wordt in art. 2 van de Wet Wapens en Munitie (WWM) aangemerkt als wapen dat valt in Categorie I. Door een wijziging van de WWM per 1 mei 2012 kan de Minister van Justitie sinds die datum op verzoek ontheffing verlenen voor het bezit en gebruik van de katapult . Dit is bijvoorbeeld gebeurd voor het wereldkampioenschap zoetwatervissen voor dames in 2012.

Is geen sprake van een ontheffing dan is de enige ruimte die de WWM voor sportvissers biedt, artikel 2, lid 4 van de WWM. Volgens deze bepaling zijn “voorwerpen die klaarblijkelijk zijn bestemd om als speelgoed te worden gebruikt en die redelijkerwijze niet geschikt kunnen worden geacht om daarmee personen ernstig lichamelijk letsel toe te brengen” geen wapen in de zin van deze wet. Dit is een onduidelijk criterium waarbij het afhankelijk is van de kracht van de katapult of het een wapen is of niet. In het verleden zijn diverse strafzaken gevoerd over het in bezit hebben van katapulten met wisselende uitkomsten. Dit is logisch want de verscheidenheid aan katapulten is groot.

ALV

Beste leden.
De ALV is dit jaar gepland op donderdag 20 februari.
Dit zal zoals gebruikelijk zijn in “De Ronde” aan de Tongelresestraat 146 in Eindhoven.
Aanvang 20:00 uur.
Alle deelnemers van afgelopen jaar krijgen nog een persoonlijke uitnodiging.

Vergunningen 2020

De nieuwe vergunningen voor 2020 zijn binnen en zullen vanaf aanstaande zaterdag in de winkels liggen.
Vanaf 15 december worden ze ingeschreven in de administratie, dus ruim op tijd voor het nieuwe seizoen.

Voorbeidingen 2020

We zijn al weer druk met de voorbereidingen van het seizoen 2020.
De wedstrijden worden gepland en aangevraagd.
De nieuwe vergunningen zijn onderweg en worden binnenkort geleverd, ook de winkels krijgen deze maand de nieuwe binnen.
De samenwerking krijgt ook een update en zal er anders uitgaan zien, meer details volgen.

Druk en gezellig

Het was gezellig druk op de jaarlijkse prijsuitreiking.
Mooie prijzen bij het kienen en de loterij en alle vissers krijgen hun prijzen.
Speciale aandacht was er voor “oud”voorzitter Leo Pennings, die ook aanwezig was.
Ook werd er even stilgestaan bij de man die onze club al vele jaren een zeer warm hart toe draagt, Voorzitter Jan van den Hurk.
Uit handen van Bert Franke krijg hij een handgemaakt schilderij waar Silvia Franke vele uren werkt in heeft gestopt.
Jan was op zijn manier erg onder de indruk. Super mannen.
Ook Wilma van den Hurk werd bedankt voor haar jaren lange inzet voor de club.

De Prijzentafel

Over Ons

Willem v/d Hurk, Willem van Oirschot, Tonny v/d Moosdijk en Driek v/d Hurk
kregen het idee om een visclub op te richten.
Het ging goed met de vereniging en het toenmalige bestuur vond dat er een naam
voor de visclub moest komen.
Piet de Koppel, een caféhouder uit die tijd, loofde een fles jenever uit voor degene,
die met een originele naam zou komen.

Snel en veilig lid worden?

Klik op het onderstaande logo om snel en veilig lid te worden van onze vereniging.
Print de voorlopige vergunning uit en u kunt direct gaan vissen.
Kort daarna ontvang u uw vispas en de bijbehorende papieren.

Webmaster P.Deelen | Disclaimer en Privacy voor vragen Info@hetkoppeltje.nl