Visserbanner-1.jpg

We gaan weer vissen

We mogen weer(beperkt) wedstrijden organiseren.
Dit betekent dat we 6 wedstrijden gaan vissen op een water van een bevriende vereniging waar we toestemming voor hebben gekregen.
Deze wedstrijden mogen we vissen onder een streng protocol.
Dit houdt in dat elke deelnemer zich vooraf moet aanmelden, dit kan tot 1 juli
Het maximale aantal deelnemers is 28, Dit zijn de A en B vissers aangevuld door frequente deelnemers van de zondag wedstrijden.
Wie zich niet heeft ingeschreven kan niet mee doen.
Iedereen die zich heeft ingeschreven gaat akkoord met het protocol en dient zich hier strikt aan te houden, bij niet naleven van het protocol wordt u uitgesloten van deelname aan alle resterende wedstrijden.
Het volledige protocol zal worden toegestuurd aan de deelnemers.
Inschrijven kan via WhatsApp, telefonisch of per mail, info@hetkoppeltje.nl  tel 0615353460 geef duidelijk aan om welke wedstrijd(en) het gaat.
Kijk hier voor de wedstrijden.

Wedstrijden in Coronatijd

Beste Vissers

Het bestuur is achter scherm druk bezig om het voor elkaar te krijgen om een aantal wedstrijden op wateren van bevriende verenigingen te kunnen vissen.
Wedstrijden op wateren die door ZWN worden beheerd gaan tot en met 1 september niet door.
Hierbij hebben we te maken met de corona-regels en protocollen die door de betreffende gemeentes worden gehandhaafd en met de regels die door de betreffende verenigingen zijn opgesteld.
Deze week nog hebben we een spoedoverleg om te kijken wat we kunnen en mogen regelen om toch nog een aantal wedstrijden te kunnen vissen binnen de geldende protocollen die ons worden opgelegd.
Houdt de site en Facebook in de gaten voor meer info.

Coronavirus

Wedstrijden van Geldrop en Nuenen gaan door

Hallo allemaal

De wedstrijden van `t Pluimke en de IJzerenman gaan vanaf 1 juni door.
Dit zijn dus de wedstrijden die door beide verenigingen zijn georganiseerd op hun wateren.
Onze wedstrijden gaan vooralsnog niet door, dit komt omdat wij voor de meeste wateren een wedstrijdvergunningen nodig hebben van Sport Visserij Zuidwest Nederland.
Iedereen die zich heeft ingeschreven voor hun wedstrijden kunnen dus mee vissen.

Ook onze wedstrijden die wij op hun water zouden vissen gaan vooralsnog niet door, als dit veranderd zullen we dit direct melden.

Antwoord op protocol

Ondanks dat ook Sportvisserij Zuidwest Nederland kleinschalige evenementen stimuleert hebben wij als visrechthebbende de keuze gemaakt tot nader order geen toestemming te verlenen voor kleine evenementen op federatieve wateren. Ook niet op de federatieve wateren die binnen of nabij gemeentegrenzen liggen. Uiteraard kunnen die wel – zoals voorheen – door sportvissers op individuele basis worden bevist, maar niet door middel van een verenigingsevenement of anderszins. De achtergrond daarvan is dat wij vooralsnog niet voldoende comfort hebben kunnen krijgen voor de rol, de verantwoordelijkheid en de eventuele aansprakelijkheid die wij als visrechthebbende zouden kunnen hebben, bijvoorbeeld als het protocol en de beschreven procedure niet, niet volledig of niet juist wordt gevolgd. 

Helaas ondervinden wij daarnaast in coronatijd – door bijvoorbeeld de wijze waarop soms door individuele vissers gebruik wordt gemaakt van het nachtvisrecht – dat gemeenten, terreinbeherende organisaties en handhavers ons als visrechthebbende meer aanspreken en eventueel inperkende maatregelen in het vooruitzicht stellen, zelfs als de sportvisserij binnen de kaders plaatsvindt. Ten behoeve van het algemeen belang van de sportvisserij en de sportvisser kiezen we er daarom voor in deze nog gevoelige fase van het voorzichtig weer beginnen met evenementen de federatieve wateren nog te ontzien. 

 

Desondanks zijn er in het werkgebied van Sportvisserij Zuidwest Nederland ook mogelijkheden voor HSV’s maar dan op de eigen, verengingswateren. De individuele sportvisser kan uiteraard net als voorheen gewoon met de VISpas en de Gezamenlijke Lijst/VISplanner, binnen de kaders van de Algemene Voorwaarden behorende bij de VISpas, op de federatieve wateren terecht. 

Bestuur hsv `t Koppeltje 

Onze voorzitter

Zie onze voorzitter in een reportage van het ED.nl

Bestuur hsv `t Koppeltje 

Statement Sportvisserij Nederland

Op dinsdag 21 april jl. maakte het kabinet bekend dat de algemene coronamaatregelen zijn verlengd tot 20 mei. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd van 1 juni tot 1 september. Met deze verlenging komt onder meer de organisatie van het WK Dames in Flevoland eind augustus dit jaar te vervallen. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.

Sportvisserij Nederland is blij dat veel mensen momenteel hun ontspanning vinden in het vissen, maar wil ook net als iedereen bijdragen aan de bestrijding van het coronavirus. Het strikt naleven van de afgekondigde maatregelen – die dus in ieder geval tot 20 mei van kracht zijn – is niet alleen van belang voor je eigen gezondheid en die van anderen, maar ook om de komende tijd te kunnen blijven vissen. Neem ze daarom serieus en handel hier als sportvisser naar. De volgende richtlijnen brengen we nogmaals met klem onder de aandacht:

Heb jij of een gezinslid verschijnselen van griep of verkoudheid? Blijf dan thuis!
Ben je volledig klachtenvrij en wil je gaan vissen? Ga dan alleen op pad, ook als je naar de visstek reist of wanneer je met een boot het water opgaat.
Kies je stekken bij voorkeur in landelijk gebied, zodat je geen of weinig andere mensen tegenkomt en het verbod op groepsvorming niet overtreedt.
Houd je te allen tijde aan de minimale afstand van 1,5 meter. Neem echter het zekere voor het onzekere en houd zoveel mogelijk afstand. Dit betekent bijvoorbeeld dat je geen bivvies naast elkaar plaatst (ook niet op 1,5 meter afstand), niet bij andere sportvissers gaat buurten en geen foto’s van elkaars vangsten maakt.
Samenkomsten – waaronder vergaderingen, cursussen en dergelijke – zijn nog steeds verboden.
Ook het houden van viswedstrijden – in welke vorm dan ook – is daarom niet toegestaan. Al eerder heeft Sportvisserij Nederland aangegeven dat viswedstrijden in ieder geval tot 1 juni niet kunnen plaatsvinden. Dit geldt ook voor allerlei andere sportcompetities. In de loop van mei komt er een nieuwe update door de rijksoverheid van coronamaatregelen. Sportvisserij Nederland heeft in ieder geval besloten haar landelijke wedstrijden – als het dan mag – pas weer op te starten vanaf 1 september.
Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel.
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten vissen.
Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten vissen met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

In de loop van mei komt er een nieuwe update door de rijksoverheid van coronamaatregelen.

Bestuur hsv `t Koppeltje 

Wel of geen wedstrijden!

We hebben denk ik gisteren allemaal naar de persconferentie gekeken.
De vraag die overblijft is, mogen we nu wel of geen wedstrijden organiseren, met natuurlijk de maatregelen die er voor genomen dienen te worden, wat bij de wedstrijd heel goed mogelijk is.
Loten kan door één persoon gedaan worden en het wegen door de visser zelf met 1 persoon van de wedstrijdcommissie.
Ik heb deze vraag aan SVN en SZWN gesteld.
Wij zullen het advies van hun moeten afwachten, zij moeten ons tenslotte een wedstrijdvergunning verlenen op de wateren die bij hun zij ingebracht.

Bestuur hsv `t Koppeltje 

Corona virus

Ook onze bevriende verenigingen, hsv De IJzereman en hsv `t Pluimke cancelen alle wedstrijden, na 1 juni wordt verder gekeken wat er mee te doen.

Bestuur hsv `t Koppeltje 

Corona virus

Het bestuur heeft besloten dat er geen wedstrijden worden gehouden tot 1 juni, daarna zullen we beslissen wat er verder met het seizoen zal gaan gebeuren.

Bestuur hsv `t Koppeltje 

Over Ons

Willem v/d Hurk, Willem van Oirschot, Tonny v/d Moosdijk en Driek v/d Hurk
kregen het idee om een visclub op te richten.
Het ging goed met de vereniging en het toenmalige bestuur vond dat er een naam
voor de visclub moest komen.
Piet de Koppel, een caféhouder uit die tijd, loofde een fles jenever uit voor degene,
die met een originele naam zou komen.

Snel en veilig lid worden?

Klik op het onderstaande logo om snel en veilig lid te worden van onze vereniging.
Print de voorlopige vergunning uit en u kunt direct gaan vissen.
Kort daarna ontvang u uw vispas en de bijbehorende papieren.

Webmaster P.Deelen | Disclaimer en Privacy voor vragen Info@hetkoppeltje.nl

Wedstrijden 2020

Het bestuur heeft besloten om alle wedstrijden tot 1 juni niet door te laten gaan.
Daana zullen verder kijken wat de maatregelen gaan zijn.

hsv `t Koppeltje